Osaamisen johtamisen kartoitus

Apua asiantuntijavetoisille yrityksille osaamisen ja työelämän kehittämiseen

Integratalainen HRD-asiantuntija tai -valmentaja tuo pöytään muutakin, kuin konsultoivaa käsienheiluttelua. Tuomme integratalaisella ihmisyydellä työelämään taitoja ​ja osaamista, jotka varmistavat yrityksesi kilpailuedun ja ihmisten osaamisen kehittymisen!

Työelämä on jo pitkään ollut uudistumistarpeen edessä. Tämän vuoksi myös yritysten täytyy vastata tähän tarpeeseen, jotta työntekijöillä olisi sellaista osaamista, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Mutta mistä lähteä liikkeelle osaamisen kehittämisen suhteen? Ja mitkä kaikki osa-alueet tässä työssä on tärkeä huomioida? Osaamisen johtamisen kartoituksessa tarkastellaan yrityksenne osaamista seuraavilla osa-alueilla:

 

Osaamisen strateginen taso
Onko yrityksessä tunnistettu strategiset kyvykkyydet? Minkälaista organisaatiotason osaamista yrityksessä tulisi olla tulevaisuudessa? Mitä on se osaaminen, jolla luodaan aitoa kilpailuetua?

Osaaminen tiimitasolla
Mitä ovat ne kompetenssit, mitä yrityksen tulee kehittää eri liiketoiminnoissaan? Tarvitaanko täysin uutta osaamista? Kehitetäänkö osaamista sisäisin resurssein vai toteutetaanko se ostopalveluna? Minkälaisia työelämätaitoja tulisi kehittää? Entä digitaidot?

Yksilön osaaminen
Miten tuetaan ihmistä kehittymisessä? Millaisia urapolkuja on tarjolla? Minkälainen oppimiskäsitys yrityksessä vallitsee? Miten yksilön motivaatiot ja yrityksen tavoitteet kohtaavat?

Osaamisen arviointi
Tiedetäänkö, millaista osaamista henkilöstöllä on? Miten sitä voisi mitata? Mikä on nykytila tärkeimmiksi tunnistettujen osaamisten osalta? Onko tavoite- ja nykytilan välillä suuri ero?

Osaamisen hallinta
Millä tavalla dokumentoimme osaamista ja huolehdimme sen ajantasaisuudesta? Onko tarvetta erilliselle osaamisen hallinnan järjestelmälle?

 

Miten tämä toimii?

1
Klikkaa koriin 🛒
Hanki kartoitus klikkaamalla se koriin. Maksutapana lasku.

2
Kaasu pohjaan keskustelutuokioissa
Jokaista aihetta työstetään yhteisissä tuokioissa. Keskustelutuokioiden kesto on kaksi tuntia.

3
Asiantuntijat töihin ✔️
Keskustelutuokioiden pohjalta integratalaiset asiantuntijat rakentavat yhteenvedon. Yhteenveto sisältää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja suosituksemme etenemisestä

4
Kahvia ja pullaa -palaveri
Yhteenvedon läpikäynti asiakkaan kanssa ja projektin päätös. Yksi tunti. Kahvia. Ja ehkä jopa pullaa!

 

”Integratalainen HRD-ihminen on asiantuntijuuden sekä osaamisen kehittämisen kumppanisi.”

Olisiko näistäkin apua?

Muutakin kuin konsultoivaa käsienheiluttelua

Tuskin tulee täytenä yllätyksenä, että suhtaudumme HR-hommiin ja osaamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen suurella sydämellä ja hymy herkässä – kuin ihminen. HRD (Human Resource Development) on apu etenkin asiantuntijavetoisille yrityksille osaamisen ja työelämän kehittämiseen ja uusiutuvaan uraan. Tarjolla tosiosaamista henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hanki avuksesi integratalainen HRD-asiantuntija tai -valmentaja.