Palkkayhteysihminen

Palkkayhteysihminen palveluna

Aina organisaatiossa HR-tiimillä ei ole aikaa huolehtia palkkoihin liittyvistä yksityiskohdista. Joskus voi myös olla, ettei HR-tiimiä ole. Integratalaiset asiantuntijat toimivat palkkayhteysihmisinä ja opastavat esihenkilöitä sekä henkilöstöä, koostavat palkanlaskennan aineiston ja toimivat TES-tukena.

 

Priima palkkahallinto
Palkkayhteyshenkilö toimii linkkinä eri tahojen välillä ja on kriittinen tekijä varmistamaan, että muuan maksutapahtuma saapuu työntekijöiden tilille ajallaan.

Kaikki kuntoon ✔️
Palkkayhteysihminen varmistaa, että palkanlaskennalla on tarvittavat tiedot palkkaprosessin edistämiseen ja tarkistaa, että palkanmaksua varten tarvittavat aineistot (tunnit, ylityötiedot, lomat, poissaolot...) ovat valmiina/kunnossa sekä toimittaa aineistot palkkakumppanille.

Vähemmän harmaita HR-hiuksia
Poistamme päänvaivaa ja huolehdimme yhteistyön sujuvuudesta. Palvelun avulla aikataulukriittinen tehtävä saadaan pois HR-kuormasta.

Ei yhden ihmisen vastuulla
Emme jätä hommaa vain yhden ihmisen harteille, mikä on riskienhallinnan kannalta tärkeää! Integratalaisen asiantuntijan tukena on tarvittaessa koko toistasataapäinen Integratan tiimi ja taustalla kaikkien integratalaisten osaaminen.

 

Miten tämä toimii?

1
Määrittelymiitti
Aloitamme palkkayhteyshenkilöyhteistyön määrittelemällä tehtävät ja käymällä läpi käytännön työn yksityiskohdat.

2
Kädet saveen
Kartoituksen jälkeen käytäntö: Tutustumme tekemiseen ja panemme palkat pyörimään integratalaiseen tapaan.

3
Kehitystä kulman takana
Haluamme aina tehdä asioita fiksummin, kehittää ja toimia aitona kumppanina Integrata Manifeston mukaisesti. Voit siis odottaa parannuksia prosessiin ja aina vain parempaa palkkapalvelua.

 

”Me ennen minua. Lopputulos ennen euroja. Ajattelu ennen ohjetta. Imurinputki ennen uraputkea.”

Otteita Integrata Manifestosta. Tutustu tapaamme tehdä ja ajatella.

Olisiko näistäkin apua?

Valmis priimaan palkkahallintoon?

Palkkayhteysihminen on aina integratalainen asiantuntija – tai kokonainen tiimi. Tarvittaessa tuomme asiakkaan käyttöön koko talon HR:n parhaat käytännöt. Palkkayhteyshenkilönä toimivan ihmisen voi hankkia nyt verkkokaupasta palveluna! 🛒 Tämä HR-rutiinipalvelu toteutetaan tuntityönä. Työmäärä riippuu organisaation koosta, esihenkilöiden tuen tarpeesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkojen maksusyklistä. Työmäärä minimissään noin 0,5 htp/kk.