Tuotekohtaiset sopimusehdot: Palkkayhteysihminen

Palvelun kuvaus: Palkkayhteysihminen

Asiantuntijapalvelu Asiakkaan palkkoihin liittyvien tehtävien hoitamiseen. Asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö(t) ja hyödynnetään tiimin muiden asiantuntijoiden osaamista tarpeen mukaan.

Palvelun hinnoittelu perustuu tuntityöhön. Palvelun hinta on 91 €/h +alv.

Tarkat työtehtävät sovitaan palvelun startin yhteydessä.

Esimerkkejä työtehtävistä:

  • Yhteyshenkilönä toiminen henkilöstön ja palkkapalvelun suuntaan
  • Esimiesten tukeminen
  • Organisaation TES-tukena toimiminen
  • Palkanmaksua varten tarvittavista aineistoista huolehtiminen ( esim. tunnit, ylityötiedot, lomat, poissaolot)
  • Henkilö-, työsuhde-ja palkkatietojen tallennus
  • Tuntiaineistojen hyväksyntien varmistaminen ja aikataulujen seuranta
  • Loma-ja poissaolohyväksyntien varmistaminen
  • Verokorttien ja sairauslomatodistusten toimitus sähköisesti
  • Aineistojen toimitus palkkakumppanille ja yhteistyön sujuvuudesta huolehtiminen

Palvelussa noudatetaan Integratan verkkokauppapalveluiden yleisiä sopimusehtoja.

⬇️ Lataa tuotekohtaiset sopimusehdot: Palkkayhteysihminen