Integratan verkkokaupan yleiset sopimusehdot

Yleiset ehdot

verkkokauppa.integrata.fi on Integrata Oy:n (2211312-9) ylläpitämä asiantuntija- ja pilvipalveluiden verkkokauppa. Tämä B2B-verkkokauppa on suunnattu vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Integrata Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Integrata Oy:n välittämien palveluiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Integrata Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Näiden Integratan verkkokaupan ehtojen lisäksi yhteistyössä noudatetaan TAL2018-ehtoja sekä IT2018-ehtoja. TAL2018 -ehtoja sovelletaan Integrata Oy:n matkareskontrapalveluun, palkkapalveluun tai HR-palveluun liittyviin kokonaisuuksiin. IT2018-ehtoja sovelletaan konsultoinnissa ja järjestelmäpalveluissa.

Asiakas ja tietosuoja

Tilausta tehdessään asiakas on velvoitettu luovuttamaan yhteystietonsa. Vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä yrityksen y-tunnus, postiosoite ja laskutustiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan Integrata Oy:n asiakasrekisteriin. Tarkemmat Integrata Oy:n tietosuojaehdot on kuvattu Integratan verkkosivuston tietosuojaselosteessa.

Hinnasto ja maksaminen

Integrata Oy:n verkkokauppa myy tuotteita ja palveluita vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille. Integrata Oy:n verkkokaupassa maksaminen tapahtuu laskua vastaan.

  • Kiinteähintaiset konsultointihankkeet veloitetaan kerralla työn alkaessa. Tuntilaskutteinen konsultointityö ja palvelutyö veloitetaan toteuman mukaan jälkikäteen.
  • Mahdollisten SaaS-palveluiden veloitukset alkavat projektin aloituskuukaudesta alkaen ja veloitetaan puolivuosittain etukäteen.
  • Heti käyttöön tulevien tuotteiden osalta (kuten maksulliset ladattavat materiaalit) laskutus tapahtuu tuotteen tilauksen jälkeen.
  • Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto, viivästyskorko korkolain mukaan.
  • Tämän sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja muita vastaavia välillisiä viranomaismaksuja, jos muuta ei ole mainittu. Arvonlisävero (ja muut vastaavat viranomaismaksut, jos sellaisia on) lisätään tämän sopimuksen hintoihin.
  • Hintojen valuutta on euro.
  • Verkkokaupan mahdolliset kampanjakoodit ja alennuskoodit pätevät palveluiden aloituskustannuksiin ja muihin kertamaksuihin, mutta eivät tuntilaskutettavaan työhön tai kuukausimaksuihin.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin ehtoihin. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta/palvelua ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Toimittaminen

Integrata Oy:n verkkokaupan tuotteet toimitetaan pääosin etäpalveluna. Mikäli toimittaminen vaatii matkustusta, laskutetaan matkakustannukset erikseen TAL2018 ja IT2018 -sopimusehtojen mukaisesti.

Otamme Asiakkaaseen yhteyttä mahdollisimman pian tilauksen vastaanottamisesta palvelun toimitusaikatauluun liittyen. Toimitusaika riippuu valitusta palvelusta.

Takuu ja reklamaatiot

Takuu määräytyy TAL2018 ja IT2018 määrittelemien takuuehtojen mukaisesti.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen verkkokauppa@integrata.fi.

Immateriaalioikeudet, sopimuksen siirto ja referenssikäyttö

Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaalioikeuksia Osapuolten välillä.

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus liikkeenluovutustilanteessa tai ulkoistamistapauksessa entisin ehdoin. Siirrosta ei peritä maksua.

Asiakkaan logoa ja nimeä saa käyttää Integrata Oy:n ja sen kumppaneiden markkinoinnissa alan hyvän käytännön mukaisesti. Muu laajempi referenssikäyttö vaatii kuitenkin etukäteisen luvan kysymistä.

Muut ehdot

Integrata Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Integrata Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy Integrata Oy:n sopimusehdot.

Asiakaspalvelu

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä Integratan asiantuntijapalveluiden verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse verkkokauppa@integrata.fi.

Integrata Oy
Kauppakatu 2
33210 Tampere
Y-tunnus: 2211312-9

Tietosuojaseloste

Integrata Oy:n tietosuojaseloste